Sme tu s Vami
už viac ako 70 rokov.

„Dobré veci sa skrátka nemenia...“

 • koniec 19. storočia
  Na Novojičínsku sa v tomto období zakladá niekoľko malých mliekarní; v Kuníne vzniká výrobňa syra s dennou spotrebou asi 1000 litrov mlieka na produkciu ementálu. Pod švajčiarskym výrobcom Zürcherom funguje až do roku 1940.
 • 1943–1944
  Je dokončená výstavba novej budovy mliekarne. Záverečné práce prebiehajú ešte v dobe, kedy sa k obci blíži sovietska fronta.
 • 1945–1946
  Aby mohla byť mliekareň po vojne znovu uvedená do prevádzky, potrebuje mať dostatočné dodávky mlieka. V Novojičínskom okrese sa tak začínajú združovať drobní poľnohospodári, pričom 11. mája ustanovujú Kravárske mliekarenské družstvo.
 • 1947
  Mliekárna je už v trvalej prevádzke.
 • 1950
  Dochádza k znárodneniu mliekárenského priemyslu. Mliekareň dostáva nový názov: Mliekarenske závody, národný podnik, Kunín.
 • 1967
  Mliekareň získava – v konkurencii dvanástich podnikov zo Severomoravského kraja – štandard podnikového riaditeľa svedčiaci o akosti vyrábaných výrobkov.
  Prebieha nákup strojného zariadenia a úprava závodu, ktorý je tak teraz schopný spracovať denne až 25 miliónov litrov mlieka.
 • 1992
  V tomto roku je zriadená Mlékárna Kunín a.s.
 • 2007
  Francúzska spoločnosť Lactalis sa stáva novým majiteľom Mlékárny Kunín.
 • 2013
  Mlékárna Kunín je presťahovaná do Ostravy-Martinova.

Možno si ešte spomínate